Reference

Rekonstrukce bytu

kalendář2015

uvozovky

Veškeré práce byly provedeny řádně a odborně, v odpovídající kvalitě, při dodržení sjednaných termínů a sjednané ceny zakázky. Firma Kavestav s.r.o. se díky úrovni své kvalifikace, spolehlivosti, odbornému a serióznímu přístupu k řešení vzniklých problémů řadí mezi spolehlivé dodavatele.

žena

Ing. arch. Martina Polachová

Oprava rodinného domu

kalendář2013

uvozovky

Společnost KAVESTAV s.r.o. nám poskytla nadstandardně rychlé řešení dosti složitého problému s pronikáním podpovrchové vody do suterénu našeho nového rodinného domku, se kterým si nevěděla rady ani jiná, poměrně zkušená stavební firma. Poskytla nám velmi slušnou nabídku, rychlé vyřízení formalit a solidní realizaci zakázky. Za vstřícnou komunikaci, příjemné obchodní jednání a seriózní odborný přístup chci poděkovat především Ing. Karlu Vlčkovi. Firma pracovala poctivě, čistě, uklidila po sobě staveniště. A hlavně: fundovaně nám vyřešila problém. Byla jsem velmi spokojena.

žena

JUDr. Magdalena Doležalová

Oprava štukového stropu v Strattenbachově paláci

kalendář2013

uvozovky

Veškeré práce byly provedeny řádně a odborně, ve velmi dobré kvalitě bez závad a nedodělků za dohledu a dle pokynů památkové péče. Oceňujeme profesionální přístup ke všem vzniklým problémům, a to i přesto, že práce byly realizovány za provozu knihovny. Úroveň pracovníků, jejich odbornost a řemeslná zručnost je zárukou kvalitní práce. Výše jmenovanou firmu můžeme doporučit jako spolehlivého dodavatele.

žena

Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Oprava kapličky a zvonice

kalendář2012

uvozovky

MČ Brno-Chrlice byla s kvalitou provedených prací spokojená, firma dodržela ustanovení smlouvy včetně termínů.

žena

Bc. Ivana Telecká, starostka MČ Brno-Chrlice